Mic không dây UHF

BỘ MIC KHÔNG DÂY UHF

TAKSTAR X7

Mic không dây VHF

BỘ MIC KHÔNG DÂY VHF

TAKSTAR TS-6700HH

Mic nhạc cụ

BỘ MIC TRỐNG

TAKSTAR DMS-DH8P

Mic nhạc cụ

BỘ MIC TRỐNG

TAKSTAR DMS-D7

Mic không dây VHF

MIC CẦM TAY KHÔNG DÂY VHF

TAKSTAR TC-TD

Mic có dây

MIC CÓ DÂY

TAKSTAR TA-60

Mic có dây

MIC CÓ DÂY

TAKSTAR PRO-38

Mic có dây

MIC CÓ DÂY

TAKSTAR KM-661

Mic có dây

MIC CÓ DÂY

TAKSTAR E-340

Mic thu âm karaoke trên điện thoại

MIC ĐIỆN DUNG HÁT KARAOKE

TAKSTAR PCM-5560
TAKSTAR SGC-100W
TAKSTAR SGC-698
WordPress Image Lightbox