TAKSTAR EKC 5.1
TAKSTAR EBS-640
TAKSTAR MT5
TAKSTAR OPS-25

Máy trợ giảng có dây

MÁY TRỢ GIẢNG

TAKSTAR E220

Máy trợ giảng không dây

MÁY TRỢ GIẢNG KHÔNG DÂY

TAKSTAR E300W

Mic có dây

MIC CÓ DÂY

TAKSTAR TA-60
TAKSTAR SGC-600

Mic không dây UHF

MIC KHÔNG DÂY UHF

TAKSTAR HM-200W

Mic thu âm chuyên nghiệp

MIC THU ÂM

TAKSTAR TAK35

Sản phẩm mới

SOUND CARD

TAKSTAR SC-M1

Sản phẩm mới

TAI NGHE BLUETOOTH

TAKSTAR ML850
WordPress Image Lightbox