CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH CHUNG

Chính sách và quy định chung của Avstar

Website avstar.vn thuộc quyền sở hữu và quản lý của công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Avstar. Khi người dùng truy cập cũng như sử dụng website này tức là đã mặc nhiên đồng ý với các điều khoản và điều kiện đề ra dưới đây. Do vậy đề nghị quý khách nghiên cứu những nội dung sau trước khi sử dụng.

1. Điều kiện sử dụng

Khi sử dụng Website http://www.avstar.vn/ của công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Avstar, quý khách đã mặc nhiên chấp thuận các điều khoản và điều kiện sử dụng (sau đây gọi tắt là “Điều kiện Sử dụng”) được quy định dưới đây. Để biết được các sửa đổi mới nhất, Quý khách nên thường xuyên kiểm tra lại “Điều kiện Sử dụng”. Avstar có quyền thay đổi, điều chỉnh, thêm hay bớt các nội dung của “Điều kiện Sử dụng” tại bất kỳ thời điểm nào. Nếu Quý khách vẫn tiếp tục sử dụng Website sau khi có các thay đổi như vậy thì có nghĩa là Quý khách đã chấp thuận các thay đổi đó.

2. Tính chất các thông tin trên web

Các nội dung hiển thị trên Website nhằm mục đích cung cấp thông tin, giới thiệu các sản phẩm điện tử âm thanh cũng như các tin tức, chương trình khuyến mãi của về các sản phẩm mà công ty đang phân phối.

3. Quyền sở hữu trí tuệ

Website này và mọi nội dung xếp đặt, hiển thị đều thuộc sở hữu và là tài sản độc quyền khai thác của Avstar. Mọi sử dụng, trích dẫn phải không gây thiệt hại cho Avstar và đều phải tuân thủ các điều kiện sau:

  • Các sao chép hoặc trích dẫn đều phải giữ nguyên dấu hiệu bản quyền hoặc các yết thị về quyền sở hữu trí tuệ như đã thể hiện trong phiên bản gốc;
  • Mọi sản phẩm, công nghệ hay quy trình được sử dụng hay hiển thị tại Website này đều có thể liên đới đến bản quyền hay sở hữu trí tuệ khác của Avstar.

4. Điều chỉnh và sửa đổi

Avstar bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc chấm dứt hoạt động của Website này vào bất cứ thời điểm nào.

5. Các quy định khác

  • Avstar hoạt động dựa trên sự tuân thủ pháp luật hiện hành của Việt Nam, có đầy đủ giấy phép kinh doanh, mã số thuế, hồ sơ thuế, hóa đơn chứng từ nhập và xuất
  • Tất cả các sản phẩm tại avstar.vn đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn cho phép và tuân thủ đầy đủ tính pháp lý của sản phẩm, không thuộc các trường hợp mặt hàng cấm kinh doanh, cấm quảng cáo của pháp luật.
  • Người tiêu dùng tham gia giao dịch, mua bán với Avstar được tự do trên cơ sở tôn trọng quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của cả hai bên
  • Khách hàng đặt hàng có trách nhiệm thanh toán cho người bán, người bán sau khi nhận được khoản tiền thanh toán của người mua có trách nhiệm gửi hàng đến địa chỉ người mua đặt hàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

WordPress Image Lightbox